image

YARDIM ALLAH’TAN İSTENİR

“Ve alâllâhi fel yetevekkelil mu’minûn” “Mü’minler, yalnız Allah’a ...

image

BİZ HAKKANİYİZ

Yolda sebat etmek güzeldir. İki çeşit şey var: Sebat güzeldir, mü’mine yakışan bir şeydir; inat da...

image

HAKİKİ ÂLİM EHLİ TAKVA OLUR

Allah razı olsun, hepiniz hoş geldiniz. Bizde âlim olacak insanlar, çocuklar var. Allah hepsinden razı olsun. &Ac...

image

HER İŞE KARIŞMAYIN

ھ ْن ُح ْس ِن َ ْع ِم ن َ ی َ ْر ُكھُ َما لا َم ْر ِء ت ْ َِم ال إ ْسلا “Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk ...

image

MÜSLÜMANLIĞIN KIYMETİ

Allah’a şükür Müslüman memleketinde yaşıyoruz. Yani insanların çoğu Müslümandır, M&...

image

100 ŞEHİT SEVABI

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yolu güzel yoldur, her güzellik onda vardır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)&rsqu...

image

EN GÜZEL YARDIMCI ALLAH’TIR

En güzel yardımcı Allah’tır. Bunu söyleyip de geçmemek lazım. Şimdi zaten insanlar bu vaziyette, bunu t...

image

KENDİNDEN DEĞİL ALLAH’TAN BİL

ْمَوا ِل َواْلأ ِي اْلأ ُ ٌر ف َ َكاث َ ُكْم َوت َ ْین َا ُخ ٌر ب َف ٌ َوت َة َ ْھٌو َو ِزین َ ِع ٌب َول َا ل ْی دن ُ الُّ َاة...

image

GÜZELLİK İYİLİKTENDİR

Allah’a şükür gene ihvanlarla kavuştuk. Allah yolunda olan insan, Allah’ın emrini takip eden insan devam...

image

KARINCA EZMEZ EFENDİLER

ر َض َر َر َوالَ ِض َرا الَ “La darara vela dırar”. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in her hadisi bir şaheserdi...

image

KÖTÜLÜK YAPAN İNSAN AKILSIZDIR

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: “Allah (c.c.) bir insana bir şey murat etti mi o insanın aklını alır. O kimse...

image

TAMAH İNSANA ZARAR VERİR

Bu dünya imtihan dünyasıdır, imtihan yeridir. Her türlü imtihanlar oluyor. Ekseriyetle de insanlar birbirl...

image

TEK DOĞRU YOL ALLAH’IN YOLUDUR

Arapça bir söz, atasözü var; ُم َخ َّر َم ب ْن َج َّر َب ُهُ ل ُم َج َّرب َعقْ ْ ال “Men cerrebel ...

image

SADAKANIN GİZLİSİ DAHA EFDALDİR

Allah Azze ve Celle bize “İyilik yapın” diyor. َخْير ْ َوافْعَ ِل ال “Vef'alil hayr” “İyilik...

image

İSLAM ALLAH’IN LÜTFUDUR

llah’a şükürde daim olmamız lazım. Allah (c.c.) şükredene nimetlerini çoğaltır. En büyük...

image

HASTALIKLARA HAMDETMEK GEREK

Allah Azze ve Celle her şeyi mükemmel yaratmış. İnsanlar kendileri, kendi ellerinden çekiyorlar. Allah herkesi iyi...

image

İNSANOĞLU KAR GİBİ OLMALI

Maşallah, Allah’a şükür epeyce bir kar yağdı, her taraf bembeyaz. Bunu şeye benzettik. İnsanoğlu başlangı&cced...

image

ALLAH’IN LÜTUF HAZİNESİ

Allah Azze ve Celle bizi lütfundan mahrum etmesin. Allah Azze ve Celle’nin bitmeyen hazinesi var, “İstediğini...

image

EFENDİMİZ (S.A.V.)’İ TAKLİT EDİN

“Lekad kâne lekum fî Resûlillâhi usvetun hasene” (Ahzab Suresi-21) Allah Azze ve Celle diy...

image

KAPIMIZ HERKESE AÇIKTIR

Tarikatımız, Nakşibendi tarikatı herkese açıktır. Bize gelecek olan kim varsa, kimseye engelimiz yok yani onu men etmey...