image

HERKES YAPTIĞINDAN MESULDÜR

Allah Azze ve Celle bize iyiliği emrediyor. Her iyilik Allah’ın emrindedir. ...

image

ALLAH’LA BERABER OLUN

Allah Azze ve Celle mü’minlerle beraberdir. Her olan şeyde bir hayır va...

image

HER YAPILANIN KARŞILIĞI VAR

Allah Azze ve Celle dünyayı öyle yaratmış ki her yaptığın şeyin karşılığ...

image

MUHABBETİMİZ ZİYADE OLSUN

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i zikrettiğimiz vakit bereket iner, hayırlar ge...

image

BİZ HAKKANİYİZ

Yolda sebat etmek güzeldir. İki çeşit şey var: Sebat güzeldir, m&...

image

HER İŞE KARIŞMAYIN

ھ ْن ُح ْس ِن َ ْع ِم ن َ ی َ ْر ُكھُ َما لا َم ْر ِء ت ْ َِم ال إ ْسلا “Kiş...

image

KENDİNDEN DEĞİL ALLAH’TAN BİL

ْمَوا ِل َواْلأ ِي اْلأ ُ ٌر ف َ َكاث َ ُكْم َوت َ ْین َا ُخ ٌر ب َف ٌ َوت َة َ ْھ...

image

KARINCA EZMEZ EFENDİLER

ر َض َر َر َوالَ ِض َرا الَ “La darara vela dırar”. Peygamber Efendimi...