image

NAMAZ KILMAYANIN DUASI KABUL OLMAZ

Bilerek ya da bilmeyerek birçok hata yaparak vaktimizi geçiriyoruz. Onun için, bir iş yapacaksanız muhakk...

image

RIZA MAKAMINA ERİŞMEK

Allah Azze ve Celle’nin azameti akla hayale gelmez, sığmaz değil de aklın, hayalin hududunun yanından bile geçmez...

image

CUMA GÜNLERİ KABİR ZİYARETİ YAPIN

Bugün Cuma günü, mübarek gündür. Allah (c.c.) bu günü Ümmet-i Muhammedî&rsq...

image

MÜBAREKLERE HÜRMET EDİN

Müslüman insan, haddini bilen insandır; ulularına hürmet eder, geçmişlerine rahmet okur. Bizim İslam tar...

image

KALDIRAMAYACAĞIN YÜKÜN ALTINA GİRME

ُو ْسعَ َها ِالَّ ْف ًسا إ ِ ُف ا ّّللُ نَ ّ الَ يُ َكل “Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus'ah&acir...

image

YALANCI ŞAHİTLİKTEN SAKININ

م َع ال َّصاِدقِي َه ْ ا ّّللَ َو ُكىوُىا ْ اتَّقُىا ْ َمىُىا ِذي َه آ َّ َها ال ُّ ي َ يَا أ “Yâ eyyuhellezî...

image

KÖTÜ SÖZ KALİTEYİ DÜŞÜRÜR

Şeyh Efendi’nin (k.s.) tavsiyesi, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in de söylediği gibi: “İnsanlara gü...

image

SENEYLE BİR ŞEY DEĞİŞMEZ

َّل َع ِ بَثُىا إ ْ ْن يَل َها لَ يَ َرْونَ َ ُهْن يَ ْىم نَّ َ ْو ُض َح َكأ ا َها َ أ ِشيَّةً “Ke ennehum yevme yeravne...

image

ŞEYTAN DÜNYAYI BU GECE İÇİN HAZIRLIYOR

Allah Azze ve Celle insanları yarattı, her şeye bir vakit verdi, saat verdi. Bazı vakitler mübarektir. Allah indinde m&uu...

image

HATAYI KENDİMİZDE ARAYALIM

İnsanoğlu yaptığı şeylerden bu dünyada da hayır alır, bereket alır, ahirette de. Yani sırf ahiret için değil de d&...

image

ALLAH MÜ’MİN KULUNA ZULMETMEZ

Allah’ın azametini, büyüklüğünü ancak Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bize anlattı. O’nun az...

image

GÜNAHLAR İSTİĞFARLA AFFOLUNUR

Allah Azze ve Celle bize talim olsun diye, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e Fetih Suresi’nde dedi ki: هخ َر َ ِ َك َ...

image

MÜNAFIKLIK SIFATINDAN UZAK DURUN

َّن ِ ِر إ ِل ِم َه النَّا ْسفَ ُمنَافِِقي َه فِي الدَّ ْر ِك األَ ْ ال “İnnel munâfikîne fîd derkil e...

image

HASET ŞEYTANIN SIFATIDIR

Haset, şeytanın sıfatlarındandır ve kıskançlık demektir. Kıskançlığın bir iki çeşidi var ama Arapç...

image

SIKINTIDA RAHMET VARDIR

İnsanoğlu kıyameti unutmuş, zanneder ki dünya ilelebet böyle gidecek. Hâlbuki insan, 60 yaş, 70 yaş, hadi 100 ...

image

NEFSİNİN PEŞİNE GİTME, NASİHAT DİNLE!

“İnsanın en büyük düşmanı nefsidir.” Çünkü nefis, şımarık çocuk gibi her şe...

image

MÜSLÜMAN EDEPLİ OLUR

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: “İnsanın 360 azası vardır, onlar için her gün bir sadaka vermek l...

image

MÜHİM OLAN MEVLİT GÜNÜDÜR

Unutmayalım ki Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Mevlit ayındayız. Rebiülevvel ayı Peygamber Efendimiz (s.a.v.)&rsquo...

image

SÖYLEYİP DE YAPMAMAK KUSURDUR

Çoğu insan konuşur konuşur ama yapmaz. Yahut milleti ümitlendirir, bir şey söyler, bir söz verir ama yap...

image

NEFSİNİZ ADAM OLSUN DİYE UĞRAŞIN

İnsan nefsi için, طِفْلُ النّٓفْسِ الْمٓذْمُومٓة diyor. Kişi nefsini terbiye edecek. Terbiye etmediği vakit; kü&cc...