image

ASIL İHTİYAÇ AHİRETTİR

İnsanların ihtiyaçları var, sırf dünya için değil, ahirete de ihtiyaç var. Esas ihtiyaç ahire...

image

KURAN-I KERİM’İ ÖĞRENİN VE ÖĞRETİN

“Sizin en hayırlınız Kur'ân'ı öğrenen ve öğreteninizdir.” diyor. Şimdi yaz vaktidir, &cced...

image

ALLAH’I UNUTANLARDAN OLMAYIN

“Kâle kezâlike etetke âyâtunâ fe nesîtehâ, ve kezâlikel yevme tunsâ...

image

DOĞRU YOLDAN SAPMAYIN

Femen şezze, şuzze finnari ebede” Diyor ki: “Kim yoldan çıkarsa, saparsa, cehenneme, ateşe sapmış olur. Son...

image

15 TEMMUZ’DA YAŞANANLAR İSLAM’IN ZAFERİDİR

Allah’a şükürler olsun, Allah’a hamd-u senalar olsun, ne kadar şükretsek azdır. Bir sene oluyor, Al...

image

RIZIK ARAMAK İBADETTİR

“İz ya’dûne fîs sebti iz te’tîhim hîtânuhum yevme sebtihim şurraan ve yevme l&...

image

SADIK KİŞİLERDEN OLUN

“Yâ eyyuhâllezîne âmenûttekûllâhe ve kûnû meas sâdikîn...

image

KÖTÜ ARKADAŞIN ZARARLARI

“Kâle karînuhu rabbenâ mâ etgaytuhu ve lâkin kâne fî dalâlin baîdi...

image

KÖTÜ HUYLARI TERKEDİN

Bazı şeyler var, doğuştan değil de doğduktan sonra bazı adetler, alışkanlıklar oluyor insanda. O adetleri, alışkanlıkları terb...

image

KÖTÜ YOLDA OLANLARA İMRENMEYİN

Allah Azze ve Celle diyor ki: “Hepiniz iyilik yapsanız, bütün âlem, bütün dünya, kâ...

image

ON BİR AYIN SULTANI

Allah bizi bu günlere yetiştirdi, daima şükürler olsun diyoruz. Güzel günler inşallah Müslü...

image

DAİMA İYİLERLE OLUN

“Yâ eyyuhellezîne âmenûttekûllâhe ve kûnû meas sâdikîn&rdquo...

image

İNAT ETMESİNLER TÖVBE ETSİNLER

Allah bizi şaşırtmasın derler çünkü şaşkın insan çok. Allah’ın açıkça gösterd...

image

SİZİN İÇİN PEYGAMBER GÖNDERMEDİK Mİ?(2;151)

İnsanlar ve cinler; size peygamberler göndermedim mi?” diyor Allah Azze ve Celle Kur’an’da. Demek ki in...

image

HER GELENE HOŞGELDİNİZ

Büyükler demişler: “Li külli makamin makal” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor: “Yessirû...

image

EN HAYIRLI ÜMMET

Allah’a her daim şükürler olsun ki bizi Müslüman yarattı. İnsanın Müslüman olarak yaratılm...

image

SÖZÜN DOĞRULUĞUNU ARAŞTIRIN

“Yâ eyyuhâllezîne âmenû in câekum fâsikun bi nebein fe tebeyyenû en tus&...

image

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İ (S.A.V.) SEVMEK

Kim benim ismimi duyup da salavat getirmezse burnu yerde sürtülsün.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). ...

image

HAKİKAT ANCAK ALLAH’LADIR

“Ve lekadistuhzie bi rusulin min kablike fe hâka billezîne sehırû minhum mâ kânû bih...

image

BİRBİRİNİZE KÖTÜ DÜŞÜNMEYİN

“Yâ eyyyuhâllezîne âmenûctenibû kesîran minez zanni, inne ba’daz zanni i...