image

SÜNNET İMANIN KALESİNİ KORUR

İmanımızın kuvvetlenmesi lazım, imanı korumak lazım. İman da Allah’ın emirlerini yerine getirerek, farzları yaparak, vac...

image

SALÂT-U SELAM GETİRMEK FAYDADIR

Allah Azze ve Celle bize emrediyor, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e salât-u selam getirmeyi, Peygamber Efendimiz (s...

image

TÖVBEYE İHTİYACIMIZ VAR

Allah Azze ve Celle tövbe etmemizi emrediyor. İnsanlar tövbe edince faydası kendilerine olur. Allah’ın bizim t...

image

DOĞAL AFETLER İBRETTİR

Allah Azze ve Celle, azametinin, kadrinin bilinmesi için insanlara türlü türlü vesileler kılıyor. İ...

image

HACCA GİDEBİLİYORSAN ŞANSLISIN

Bu günlerde hacılar dönmeye başlıyor. Hac farizasını yapıp, dönmeye başladılar. Onlara, Allah mübarek eyle...

image

ZALİMLER ŞEYTANLA BERABERDİR

“Ve lâ terkenû ilâllezîne zalemû fe temessekumun nâru” (Hud Suresi – 113...

image

CAHİLE CEVAP: SÜKUTTUR

Bazı insanlar var ki insanlara beladır. İnsanın sabırlı olması lazım. Bu insanlar sen haklı olsan da sana bulaşırlar. Onlar sa...

image

HACI NAZIM AKSAR EFENDİ

“Yebluvekum eyyukum ahsenu amelâ” diyor. (Mülk Suresi – 2) “O, hanginizin daha güzel a...

image

KURBAN VE HAC VAZİFELERİ

İnşallah bugün yolculuk var, ancak bayramdan sonra görüşürüz. (Şeyh Efendi Kıbrıs’a gidiyor.) B...

image

MÜSLÜMANA TEMİZLİK YAKIŞIR

Temizlik imandandır. Allah (c.c.) İslam dinini temiz din yaptı. Birinci şey taharettir. Taharet demek temizlik demektir. Tahar...

image

HUZURUN TEMELİ SABIRDIR

Bu zamanın insanlarının en büyük kusuru tahammül etmemeleri, birbirlerini çekememeleri ve sabretmemeleri...

image

HAYAT TERCÜBEDİR

“Allemel insâne mâ lem ya’lem.” “İnsana bilmediğini öğretti.” (Alak Suresi - 5)...

image

MÜSLÜMAN ÖLÜMDEN KORKMAZ

“Eyne mâ tekûnû yudrikkumul mevtu ve lev kuntum fî burûcin muşeyyedeh” (Nisa Suresi&...

image

ASIL İHTİYAÇ AHİRETTİR

İnsanların ihtiyaçları var, sırf dünya için değil, ahirete de ihtiyaç var. Esas ihtiyaç ahire...

image

KURAN-I KERİM’İ ÖĞRENİN VE ÖĞRETİN

“Sizin en hayırlınız Kur'ân'ı öğrenen ve öğreteninizdir.” diyor. Şimdi yaz vaktidir, &cced...

image

ALLAH’I UNUTANLARDAN OLMAYIN

“Kâle kezâlike etetke âyâtunâ fe nesîtehâ, ve kezâlikel yevme tunsâ...

image

DOĞRU YOLDAN SAPMAYIN

Femen şezze, şuzze finnari ebede” Diyor ki: “Kim yoldan çıkarsa, saparsa, cehenneme, ateşe sapmış olur. Son...

image

15 TEMMUZ’DA YAŞANANLAR İSLAM’IN ZAFERİDİR

Allah’a şükürler olsun, Allah’a hamd-u senalar olsun, ne kadar şükretsek azdır. Bir sene oluyor, Al...

image

RIZIK ARAMAK İBADETTİR

“İz ya’dûne fîs sebti iz te’tîhim hîtânuhum yevme sebtihim şurraan ve yevme l&...

image

SADIK KİŞİLERDEN OLUN

“Yâ eyyuhâllezîne âmenûttekûllâhe ve kûnû meas sâdikîn...